INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


EŞLİK YAPABİLME BECERİSİNİN MÜZİK EĞİTİMİ PROGRAM HEDEFLERİNE ULAŞMA DURUMU

Bu çalışma, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programında yer alan “Armoni - Kontrpuan - Eşlik” dersinin hedeflerinden olan “okul şarkılarına eşlik yapabilme” hedefinin, program hedeflerine ulaşma durumunu saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada kaynak tarama ve betimsel yöntem kullanılmıştır. Kaynak tarama kısmında, problemin çözümüne yönelik gerekli bilgilerin elde edilebilmesi amacıyla belgesel tarama yapılmış, betimsel kısmında ise araştırmanın çalışma grubunu oluşturan üniversitelerde, belirtilen öğrencilerle uygulama kısmı yapılmıştır. Araştırmada kullanılan okul şarkılarının doğru derecelerle yazılıp yazılmadığını saptamak ve tonlarını doğrulamak amacıyla “Uzman Görüşü Formu” araştırmacı tarafından hazırlanmış ve farklı üniversitelerden alanında uzman öğretim elemanlarından görüş alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Pamukkale, Dokuz Eylül, Muğla Sıtkı Koçman ve Adnan Menderes Üniversiteleri, müzik eğitimi anabilim dalları’nda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubundan belirlenen okul şarkılarına eşlik yazmaları istenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin “şarkıların tonunu doğru olarak tespit etme” davranışını yüksek düzeyde gerçekleştirdikleri, “şarkıların eşliklerini yaparken doğru dereceleri kullanabilme” davranışının büyük ölçüde ve kısmen gerçekleştirildiği ve “Akor Seslerinin Aynı Anda Temel Durumda veya Çevrim Olarak Birlik Notalar Halinde Çalındığı Eşlik Modeli” sıkça kullanılan model olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
müzik eğitimi, eşlik yazabilme, eşlik modelleri, tuşlu çalgılar ile eşlik

References