INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


EFFECT OF CLIMATE CHANGE AND CONTRUBUTION OF WATER CONSERVATION IN URBAN LANDSCAPE DESIGN

Şehirler doğal yapay sistemleri kucaklayan ve aralarında etkileşim kuran ekosistemlerdir. Ekosistem şehri uygun bir şekilde işler, dengeli planlama politikasını yerine getirmek mümkündür. Günümüzde, yoğun kentleşmenin artmasıyla, her gün yaşadığımız çevre olumsuz etkilenmektedir. Gelecekte teknolojik gelişmelerin yoğunlaşması, nüfus artışı ile kentsel alanlardaki iklim baskısı büyük bir sorun olacaktır. Kentsel alanlarda meydana gelen ani iklim değişiklikleri, kentsel açık alanların kentsel tasarımını ve yaşadığımız çevreyi etkilemektedir. Özellikle şehrin yüzeyindeki geçirimsiz zeminlerin artması ve bununla ilgili yeşil alanların azalması bu durumu tetiklemektedir. Bu bağlamda, kentsel alanlardaki yeşil alan miktarı arttırılmış ve iklim değişikliği için uygun tasarımlar geliştirilmiştir. Bu amaçla sıcaklık değişimleri, yağış nedeniyle oluşan yüzey akışları ve deniz seviyesindeki artışlar dikkate aşınarak değerlendirilmelidir. Böylece şehirlerde su korunması sağlanmış olacaktır. Bu çalışmada, iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz durumun getirdiği su koruma önlemlerinin peyzaj alanlarındaki mücadele yöntemleri araştırılmıştır. Kentsel tasarım uygulamaları ile ilgili öneriler geliştirilmiştir. Peyzaj mimarlığı uygulamalarının önemli unsurları olan yeşil bantlar üzerinde durulacak ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık ile kentsel alanlarda su korumaya yönelik uygulama örnekleri verilmiştir.Keywords
İklim değişimi, su koruma, kentsel planlama

References