INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KARACASU DERİ İŞLEME (TABAKHANE) İŞLETMELERİ VE İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

Dericilik sektörü Türkiye ekonomisinin önemli unsurlarından biridir. Deri ürünleri Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünleri arasında yer almaktadır. Dericilik, son yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmelerden olumsuz etkilense de önemini korumaktadır. Aydın ili Karacasu ilçesinde yer alan deri işleme işletmeleri (tabakhane) de bu gelişmelerden bağımsız değildir. Bu çalışmanın amacı Aydın ili Karacasu ilçesinde yer alan dericilik sektörünün mevcut sosyo-ekonomik yapısını analiz etmek ve sorunlarına çözüm önerileri geliştirebilmektir. Çalışmanın yöntemi hazır bilgilerden yararlanmak, soru sormak ve yerinde gözlem şeklindedir. Karacasu Dandalaz Dericiler Sitesi toplam 15 tabakhane işletmesiyle 1985 yılında kurulmuştur. Modern bir arıtma tesisi vardır. Günümüzde Dandalaz Dericiler Sitesinde 8 tabakhane işletmesi faaliyetini sürdürmektedir. Karacasu'daki deri işleme işletmeleri, deri üretiminde modern yöntemleri tercih ederken; geleneksel yöntemleri de uygulamaktadırlar. Örneğin Bodrum sandaletleri, büyük oranda, Karacasu’da geleneksel yöntemlerle tabaklanan derilerden üretilmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre Karacasu’daki deri işleme işletmeleri rekabet güçlerini sürdürmekte zorlanmakta ve gelecek kaygısı taşımaktadır.Keywords
Dericilik Sektörü, Tabakhane, Karacasu, İşletme

References