INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HEMŞİRELERİN İLAÇ UYGULAMA ADIMLARINA UYUMU VE SAĞLIK KALİTESİNDEKİ YERİ

Bu araştırmanın amacı, hasta güvenliği riski olarak belirlenen tedavi hatalarının önlenmesinde hemşirelerin ilaç uygulama adımlarına ne kadar uyulduğunun araştırılması, sağlık kalitesindeki yerinin bilinmesi ve riskin azaltılmasıdır. Tıbbi hatalar içerisinde önemli bir yere sahip olan ilaç uygulama hataları hasta güvenliği açısından risk oluşturmaktadır. İlaç uygulama adımlarına ne kadar uyulduğunun bilinmesi ile toplam kalite yönetiminin benimsediği sürekli iyileştirme düşüncesi doğrultusunda gerekli iyileştirmeler yapılarak önlemler alınacak böylece risk azaltılarak hasta güvenliği sağlanacaktır. Araştırma A hastanesinin 10 farklı servisinde yapılmıştır. Çalışmaya bu servislerde çalışan deneme süresini tamamlamış 83 hemşire katılmıştır. Çalışma için ilaç uygulama adımlarının temelini oluşturan sekiz doğru adım ilkesinin yer aldığı sorulardan oluşan form kullanılmıştır. Her hemşire 4 kez ilaç uygulama aşamasında form kullanılarak gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, hedef başarı oranı %90 olarak alınan çalışmada uygulamanın yapıldığı servislerde farklı ilaç uygulama adımlarında hedef oranın altında olduğu görülmüştür. İBu yüzden bu servislerde iyileştirmenin kritik öneme sahip olduğu görülmüştür.Keywords
Servis kalitesi, sağlık hizmetleri kalitesi, ilaç uygulama adımları, hasta güvenliği.

References