INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SİNEMADA GÖRSEL VE ANLATISAL NİTELİKLİ GÖSTERGELERİN ÇÖZÜMLENMESİ: BOUNDIN’ ANİMASYON ÖRNEĞİ

Sinemada anlam yaratma içerik ve biçimin birbiri ile ilişkisi sonucu ortaya çıkar. Biçimsel yapı oluşturulurken renk, ışık, kamera açıları, çekim ölçekleri gibi temel ögeler dikkate alınmakta ve sinematografi oluşturulmaktadır. Sinematografi temelde sinema filmlerinde kaydedilen görüntülerin belirli teknik tercihler doğrultusunda yapılması ve bu yönüyle anlam yaratma çabalarının tümünü içerir. Hollywood’un en büyük animasyon yapımcılarından Pixar’ın filmlerinde kullandığı görsel dil, biçimsel olarak sinema anlatısını izleyiciler için ilgi çekici kılmaktadır. Bu durum yazılı metnin görsel metin ile uyumlu bir bütünlük oluşturması ile ilgilidir. Görsel metin oluşturulurken anlatısal ve görüntüsel nitelikli göstergelerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Çalışmanın amacı Pixar’ın kısa animasyon filmlerinden Boundin’de görüntü düzenlemesinin nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Böylece son yıllarda giderek popülerleşen animasyon filmlerin görsel anlatım dilinin nasıl kurgulandığı anlaşılabilecektir. Bu amaçla Boundin filminde biçimsel yapıyı kuran araçların kullanım biçimleri çözümlenmiş ve renk, ışık, kamera açıları ve kamera hareketleri gibi biçimsel ögelerle bütünlüklü bir yapı kurarak film anlatısının inşa edildiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Görsel Dil, Görsel Metin, Anlatısal Gösterge, Görüntüsel Gösterge

References