INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİR İLETİŞİM EDİMİ VE KİŞİLERARASI İLETİŞİM BİLEŞENİ OLARAK DİNLEME BECERİLERİ

İletişim sürecinin önemli bir ayağı olan dinleme; sözsel girdileri anlama ve yorumlama sürecidir. Dinleme; fiziksel, duygusal ve entelektüel girdileri anlam arayışı ile bütünleştiren bir eylemdir. Günümüzde bireylerin duyguları anlama ve yönetebilme, empati kurabilme, ekip çalışmasına yatkın olma, ikna ve iletişim becerileri, liderlik, duygusal zeka ve dinleme becerileri gibi nitelikleri aranılan kişilerarası iletişim özellikleri arasında yer almaktadır. Rekabetin her geçen gün arttığı iş dünyasında özellikle üst düzey pozisyonlarda etkili ve başarılı bir lider olabilmenin yolunun dinleme becerilerinden geçtiğinden söz edilebilir. Kişilerarası iletişim becerisi olarak dinleme hem bireyler ve kurumlar arasında etkili ve sağlıklı iletişimin kurulmasında yardımcı nitelikte hem de iletişim çatışmalarının önlenmesinde kilit roldedir. Önemi herkes tarafından bilinen ancak göz ardı edilen dinleme becerileri iletişim sürecinin ve dolayısıyla başarının anahtarıdır. Günlük yaşamda kişilerin birbirlerini açık bir şekilde anlayabilmesi, empati kurabilmesi, iletişim çatışmalarının önlenmesi için etkin dinleme becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. Dinleme becerilerinin önemine ilişkin farkındalık düzeyi giderek artmakla birlikte dinleme becerilerinin geliştirilmesine yönelik literatürde çok fazla çalışmanın olmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada dinleme becerisi ve önemi konusuna değinilecektir.Keywords
Dinleme, Dinleme becerileri, Etkin dinleme, Kişilerarası İletişim

References