INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ARNAVUTLUK’UN DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA YAPILAN REFORMLAR HAKKINDA ARNAVUTLUK HALKININ DÜŞÜNCELERİ

Arnavutluk bağımsızlığını kazandığı 1912 yılından, demokrasiye geçiş yaptığı 1991 yılına kadar krallık ve sosyalist rejim de dâhil olmak üzere çeşitli anti-demokratik yöntemlerle yönetilmiştir. 1991 yılında demokrasiye geçişin önünü açan yeni Arnavutluk Anayasası ve çok partili siyasal siteme geçiş ile hızlı ve demokratik reformların gerçekleştiği ülkede geçmişin sıkıntılı siyasal izleri silinmeye çalışılmaktadır. Demokrasiye geçiş ile başlatılan reformlar sonucunda 2006 yılında AB’ne aday adayı ülke statüsüne kavuşan Arnavutluk, reformlara devam ederek demokrasi yolunda hızlı ve kararlı adımlarla ilerlemekte ve bu yolda AB’nden ve halkından destek görmektedir. Arnavutluk’un Demokrasiye Geçiş Süreci Ve Avrupa Birliği Yolunda Yapılan Reformlar Hakkında Arnavutluk Halkının Düşünceleri’ başlıklı bu araştırma; esas olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın konu ve yöntemi, ikinci bölümde kavramsal çerçevesi üçüncü bölümde ise; araştırmanın verilerinin analizi sonucunda elde edilen bulgular ışığında Arnavutluk halkının düşünceleri yer almaktadır. Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre; Arnavutluk’un demokrasiye geçiş süreci ve Avrupa Birliği yolunda yapılan reformların memnuniyetle karşılandığı ancak Arnavutluk halkının reformların etkilerinin yeterli olmadığı görüşünde olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle, reformlar ile bürokratik işlemlerde kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin geçmişe göre azaldığına inandıkları görülmektedir. Buna karşın, adil yargılanma, kamunun hesap verebilirliği, şeffaflık ve rüşvet gibi konularda reformların etkilerinin yetersiz olduğuna inandıkları söylenebilir. Kısaca reformların Arnavutluk halkı tarafından demokratikleşme yönünde olumlu ancak yetersiz olduğuna inandıkları bulgusuna erişilmiştir.Keywords
Arnavutluk, Avrupa Birliği, Reform,Demokratikleşme.

References