INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TERSİNE GÖÇ EĞİLİMİ ESENYURT ÇINAR MAHALLESİ ÖRNEĞİ

Göç ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Göç olgusu, göç veren kentler için kentlerin küçülmesi ve dolayısıyla işlevini kaybetmesi, göç alan kentler için aşırı derecede büyüme ve kentsel hizmetlerin yerine getirilmesinde çeşitli sorunlarla karşılaşma anlamlarına gelmektedir. Bu çerçevede kentlerin yaşadığı bu tür sorunların çözümünde tersine göç önemli bir alternatif olarak görülmektedir. Bu çalışma ülkemizin en fazla göç alan şehirlerinden İstanbul ili Esenyurt ilçesi Çınar mahallesinde gerçekleştirilmiştir. Çınar mahallesinde 147 denekle yapılan tarama araştırmasında deneklerin % 30.6’sı geriye göçe evet derken, kısmen yanıtını verenlerin oranı da % 20.4 şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar düşünüldüğünde deneklerin tersine göç eğiliminde oldukları sonucuna ulaşmak mümkündürKeywords
tersine göç, kentsel küçülme, işlevsizlik, kimlik kaybı.

References