INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SAĞLIK HUKUKU YÖNÜNDEN HASTANE ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tüm dünyada ve Türkiye’de teşhis, tedavi ve rehabilitasyon sağlık hizmeti almak için sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar, hastaneye yatışları sonrası sağlık bakım ilişkili (SBİ) enfeksiyonlara yakalanabilmektedir. SBİ enfeksiyon oranları sağlıktaki en önemli kalite göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sağlık kurumunda yatan hastalarda gerekli tedbirlerin alınmaması veya gecikilmesi neticesinde SBİ enfeksiyon gelişirse tıbbi hata söz konusu olur. Enfeksiyon kontrol önlemlerine uyulmamasından kaynaklanan kusurlar, hastane işletmesi ve devlet tarafından tamamen kontrol altına alınabilir. Hastane enfeksiyonlarına bağlı tıbbi hataların önlenmesi için, gerekli enfeksiyon kontrol politikaları yürürlüğe konulmalı ve işlerliği denetlenmelidir.Keywords
Tıbbi hata, hastane enfeksiyonu, sağlık hukuku

References