INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HEYKEL ÖRNEKLERİYLE TOPLUM SANAT İLİŞKİSİNE BAKIŞ

Toplum ve sanat ilişkisi, görsel sanatlardan edebiyata, reklamlardan tasarım nesnelerine kadar çok geniş yelpazede incelenebilir. Bu çalışmada, farklı toplumsal yapı ve görüşün ortaya çıkardığı sanat yapıtları ve bu yapıtlar içerisinden de heykel sanatı temel alınmıştır. Yapıt örnekleri kronolojik sıra gözetilerek belli başlı topluluk ve uygarlıklardan seçilmiştir. Toplum ve sanat ilişkisi, dört farklı kültür ve yapının üretmiş olduğu heykel örnekleri üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu örnekler günümüze kadar olan süreci ele alacak şekilde arttırılabilir. Nesnel dünya, insan, kültür ve toplum yaşantısı ile harmanlanmış sanat yapıtı, tarihsel süreç izlenerek incelendiğinde, detaylı bir yaşam kurgusu ortaya çıkmaktadır. Amaç, toplum ve sanat ilişkisini anlamaya çalışırken, sanatın gelişim ve değişim dinamiklerine dikkat çekmektir. Bu yolla kişinin kendisini ve yaşadığı dünyayı daha iyi anlamlandırabilmesine yardımcı olmaktır. Bugün biliyoruz ki, sanat bir bilgi biçimidir. Sanat yapıtları yoluyla insanlar, içsel deneyimlerini, dürtülerini, kaygılarını, korkularını, tatmin beklenti ve açlıklarını, içsel ve dünyevi ihtiyaçlarını, kötülük tutkularını, yaşam-ölüm gibi soruları, adalet, savaş ve barış kavrayışlarını, zevk ve ihtiraslarını, kısacası insan olarak çoğunluk özelliklerini izleme fırsatı bulabilirler.Keywords
Sanat, toplum, heykel, sanat eğitimi.

References