INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MODERN YAKLAŞIMDA DAĞITIM KANALLARI

Pazarlama karmasının önemli bir öğesi olan dağıtım, ürün veya hizmetin üretildiği yerden tükendiği yere götürülmesi için gereken faaliyet zincirinin tümüdür. Genelde ürün veya hizmet doğrudan müşteriye ulaşamadığından aracıya veya dağıtım kanalına ihtiyaç duyulmaktadır. Sanayi ürünü üreten bir işletme herhangi bir dağıtım kanalı kullanarak ürününü nihai tüketiciye ulaştırabilir. Ancak turizm sektöründe turistik ürün diğer endüstrilerin aksine fiziki yönü ile değil tamamen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili olduğundan dağıtım süreci ters yönde çalışmaktadır. Bu bağlamda, turizm sektörünün doğası gereği tüketiciler (turist), ürünün ve hizmetin verildiği yere taşınmakta olup aralarındaki en çarpıcı fark da müşteri destinasyona ulaşmadan ürün ve hizmetleri deneyemez. Son yıllarda Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki (ICT) gelişmeler dağıtım kanallarında devrim yaratmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda ülkelerarası ekonomik sınırlar ortadan kalkmış, turizm endüstrisinde makro ve mikro yönlerden yönetim ve pazarlama stratejilerinde köklü değişikliklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Turistik ürün ve hizmetlerin üretilmesinden pazarlama ve destinasyon yönetimine, tedarikten pazarlama stratejilerine ve buna bağlı olarak dağıtım sistemlerinde uzun yıllardan beri kullanılan ve miadını dolduran geleneksel (klasik) sistem yerine modern (çağdaş) sistemin yanı sıra neo-klasik sistemde de yeni teknik ve operasyonal yapıların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Geniş kapsamlı literatür taraması temelli olan bu çalışmada modern (çağdaş) yaklaşım yönünden dağıtım kanallarında tedarikçiler ile seyahat işletmelerinin rolleri ve yeni iş modelleri bağlamında nasıl etkilendikleri amaçlanmaktadır.Keywords
Dağıtım sistemleri, yeni iş modelleri, bilgi ve iletişim teknolojileri

References