INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TEKNOKENTLERİN ve AR-GE FİRMALARININ 4691 SAYILI TGB KANUNU, VUK ve TTK AÇISINDAN DENETİMİ

Günümüzde hızla gelişen teknoloji coğrafi sınırları ortadan kaldırmaya başlamış, bu doğrultuda basit nitelikli ürünlerin yanı sıra katma değeri yüksek ürünlerin üretimine olan talep artmıştır. Bilim ve teknolojinin geliştirildiği Teknokentler sahip oldukları nitelikler vasıtasıyla bu talebi karşılamayı amaçlamaktadır. Ülkemizde 2001 yılında çıkan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile oluşturulmuş Teknokentler üniversite-sanayi işbirliğini sağlama, inavasyon yapma, bilgi ve teknoloji geliştirme gibi anahtar görevleri üstlenmektedir. Ekonomik kalkınmanın bir koşulu haline gelmiş olan teknoloji ve teknolojiye bağlı yatırımların istenilen kalkınma performansını gösterebilmesi için bu yatırımların kuruluşunda belirlenen hedeflere bağlı bir şekilde devamlılığını sürdürmesi ve amaçlarından sapmaması beklenmektedir. Bu nedenle bu kuruluşların denetimi teknoloji politikalarının başarılı sonuçlanması açısından oldukça önemlidir. Çalışmamızda Teknokentler ile ilgili kavramlar, Teknokentlerin kuruluşu, yönetimi, verilen destekler vergi muafiyeti ve istisnalara yönelik literatür incelemesi yapılmış bunun yanı sıra Teknokenlerin TGBK, VUK ve TTK açısından denetimine yer verilmiştir.Keywords
Teknokent, Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgesi

References