INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KÖY ENSTİTÜLERİNDE DENETİM UYGULAMALARI

İkinci Dünya Savaşının zor koşullarında nüfusun %80’i köylerde yaşayan Türk ulusu için köy enstitülerinin, Atatürk aydınlanmasının köyün ve köylünün topluca kalkınması açısından atılmış çok ileri bir adım olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada, Köy Enstitülerinde denetim anlayışının ve denetim uygulamalarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma, literatür taramasına dayanan nitel bir araştırma olup, çalışmada “doküman Analizi” tekniği kullanılmıştır. Çözümleme sonuçları; Köy enstitüleri gibi köy enstitülerinde denetim sisteminin de çağın çok üzerinde olduğu ve kendine özgü denetim elemanları yetiştirdiği, eğitim tarihimizde kendi denetim elemanını yetiştiren ve sürekli kendi denetim elamanlarının da denetimini yapan kurumlar olduğu, günümüz Türkiye’sinin denetim sistemleri bağlamında öneme ve dikkate alınması gereken uygulamalara sahip olduğu görülmektedir.Keywords
Köy Enstitüleri, denetim uygulamaları, denetim birimleri, denetim anlayışı

References