INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ SORUNLAR

2017 yılı sonu itibari ile Türkiye'de 184 yükseköğretim kurumu (112 devlet, 67 vakıf, üniversite ve 5 vakıf topluluğu üniversitesi) bulunmaktadır. Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 7,764, 607'dir. Nicel rakamlar Türkiye'de yükseköğretimin geleceğini umutlandırırken, maalesef birçok çalışma ve raporda kalite konusunda ciddi sorunlu alanlar bulunmaktadır. Bu sorunlar bilimsel özerklik, öğretim elemanlarının kalitesi, yeni kayıt olan öğrencilerin ve mezunların durumları, araştırma çalışmaları, akreditasyon, uluslararası tanınırlık, endüstri ile işbirliği gibi geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu sorunlara yönelik öneriler sunmak değil, kısa veya orta vadede çözümler üretebilmek için yüksek öncelikli ve önemli konuları tanımlayan bir araştırma yapmaktır. Bunu başarmak için önceki çalışmalar ve mevcut veriler üzerinde araştırma yapmak için bir uzmanlar grubu oluşturulmuştur. Bunun sonucunda, uzman grup tarafından oluşturulan hipotezlere dayalı olarak üniversite öğretim görevlileri için bir anket tasarlanmıştır. Bu anketin değerlendirilmesi sonucu hızlı çözümlere ihtiyaç duyan en önemli sorun alanlarını tanımlamak için kullanılmıştır.. Bir arama çalışması olan bu araştırma sonuçlarının, bu konuda öneriler ve çareler üretecek diğer araştırmacıların kullanabileceği faydalı veriler sağlayacağı değerlendirilmektedir.Keywords
Türkiye'de Yüksek Öğretim; Yüksek Öğretimde Kalite; Yüksek Öğretimdeki Sorunlar

References