INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MEMMED SEİD ORDUBADİ VE “QANLI SENELER” ADLI ESERİNDE ERMENİLER

Roman yazarı, şair, gazeteci, tiyatro yazarı, devlet adamı gibi farklı niteliklere sahip Memmed Seid Ordubadi, Azerbaycan’ın çok yönlü edebiyatçılarındandır. Kaleme aldığı başarılı tarih romanlarıyla dikkat çeken yazar, Azerbaycan’da tarihi roman türünün kurucusu ve en önemli temsilcisi kabul edilir. Molla Nasreddin edebi mektebi üyelerinden olan Ordubadi, şiirlerinde cehalet, eğitim, hurafe ve batıl inançlar konularını işlemiştir. Ordubadi’nin yazıldığı yıldan başlayarak günümüze kadar güncelliğini koruyan ve rağbet gören kitabı Qanlı Seneler’dir Bir tarih eseri olan Qanlı Seneler’de 1905-1906 yıllarında Azerbaycan’da patlak veren Türk-Ermeni çatışması işlenmiştir. Yazar, kitabı oluştururken araştırıp incelediği çok sayıda basılı eserden ve 400’ü aşkın gazete haberinden de yararlanmıştır. Eser sayesinde o dönemde Rus hükümetinin Ermenilere verdiği destek belgelerle ispatlanmıştır. Kanlı olayların üzerinden 110 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen aynı senaryonun günümüzde de Batılı devletler ve Ermeniler tarafından tekrar tekrar sergilenmesi dikkat çekicidir.Keywords
Memmed Seid Ordubadi, Türk-Ermeni sorunu, Molla Nasreddin edebi mektebi

References