INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AİLE İÇİ ŞİDDETİN MEDYADAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ VE SOSYAL HİZMET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Son yıllarda aile içi şiddet olguları artış göstermektedir. Aile içi şiddetin içinde en çok öne çıkan olgu ise kadına şiddettir. Aile içi şiddet olgusu çok sık ekranlarda öne çıkmaya başlamış ve kadın cinayetleri medyadan çok sık duyulur olmuştur. Medyanın da etkisiyle bunlar daha fazla görünür olmaya başlamıştır. Medya etkisiyle daha fazla görünür olan aile içi şiddet, aile yaşamını ve dinamiklerini etkilemektedir ve aile içinde huzursuzluğa sebep olabilmektedir. Sosyal hizmet alanlarından biri de aile refahı alanıdır. Aile refahı alanı, ailelerle yapılan çalışmaları, ailelere yönelik hizmetlerin planlanması ve sunulmasını kapsamaktadır. Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında şiddete uğrayan kadınlarla profesyonel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma, aile içi şiddetin medyadaki görünürlüğünün artmasını aile refahı ve sosyal hizmet perspektifinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.Keywords
Aile içi şiddet, medya, sosyal hizmet

References