INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE CUMHURYETİ-ALMANYA İLİŞKİLERİNİN BAŞLAMASI

Türkiye’nin Almanya ile ilişkileri daha Selçuklulara zamanında Haçlı Seferleri ile başlamış, Osmanlı Devleti’nde I. Dünya Savaşı sırasında silah arkadaşlığına kadar gitmişti. Ancak I. Dünya Savaşı’nın her iki devletçe kaybedilmesi üzerine kazananlarla yapılan antlaşmalarla iki ülkenin siyasal ilişki kurması yasaklanmıştı. Buna ait kayıtlar Osmanlı’nın imzaladığı Mondros Ateşkesi ve Almanya’nın Müttefiklerle imzaladığı Versailles Antlaşması’nda yer almıştır. Almanya ile Türkiye arasında siyasal ilişkilerin yeniden başlaması yeni kurulan Türkiye’nin talebi ile başlamıştır. Zira Almanya ile ilişkileri yasaklayan antlaşmalar Osmanlı-Almanya ilişkilerini kast etmekte olup yeni kurulan Türk Devleti’nin bu sınırlamaların dışında kaldığı varsayılmıştır. Almanya siyasal ilişkilerin, özellikle büyükelçilik açılması hususunda ilk başta tereddütlü davranmış, diğer büyük güçlerin diplomatik temsilcilik açmalarını beklemek istemiştir. Ancak sonradan Almanya, Alman iş çevrelerinin de etkisiyle Türkiye gibi büyük bir pazar üzerinde nüfuz kazanmak için yapılan bir antlaşma ile siyasal ve diplomatik ilişkileri başlatmıştır.Keywords
Türkiye, Almanya, Siyasal İlişkiler, Diplomasi

References