INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ETRÜSK UYGARLIĞINDA YAŞAM ve TASARIM

Günümüz İtalya’sının Etruria bölgesinde yaşamış ve M.Ö. 3. Yüzyıl ile M.Ö. 7. Yüzyıl arasında hüküm sürmüş Etrüsk uygarlığı ve kültürü İtalya’daki diğer kavimlerden çok daha ileri bir uygarlık düzeyindeydi. Roma İmparatorluğu’na katılıncaya dek yaklaşık bin yıl yaşayan bu uygarlık Batı uygarlığına zengin bir miras bırakmıştır. Antik dönemde, refah, lüks yaşamı seven, ziyafetlere ve müziğe düşkün, aynı zamanda dindar bir halk olan Etrüskler sanat alanında Yunan sanatından etkilenirken kent planlama, mimari, eşya ve mobilya tasarımında Roma uygarlığını ve dolayısıyla Batı uygarlığını etkilemiştir. Bu çalışmada Etrüsk Uygarlığında yaşam özellikleri ve yaşam özellikleri doğrultusunda gelişen tasarım özellikleri incelenmiştir. Etrüsk Uygarlığında sanat ve zanaat, yerleşim ve konut özellikleri, eşya ve mobilya tasarımı başlıkları altında incelenmiş ve bu konuda önemli bir kaynak oluşturması amaçlanmıştır.Keywords
Etrüsk, Tasarım, Mobilya, Konut

References