INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


A PRELIMANARY STUDY ON DEVELOPMENT PORT OF BENGHAZI

2011'de Libya'da İç Savaş ve Dış Müdahale sonucunda, savaştan kaynaklanan hasar ve düzensizlikler önemli ölçüde artmıştır. Sık elektrik kesintileri, küçük işletme faaliyeti ve petrol gelirlerinden% 90 oranında gelir kaybı yaşanmaktadır. Ülke nüfusunun üçte biri, mülteci olarak Tunus'a kaçtı. Ülkenin ana kaynağı olan petrol üretimi, beş yıllık savaş ve sivil rahatsızlıklarda günde 1.6 milyon varilden 900.000'e düştü. Periyodik ekonomik ve politik krize rağmen, yakın gelecekte özellikle kentsel alanların yeniden yapılandırılmasında ve altyapının yakında gerçekleşmesi yönünde ciddi bir ekonomik faaliyet ortaya çıkması beklenmektedir. Nakliye, küresel ticaret için en önemli ulaşım yollarından biridir. Limanlar, deniz taşımacılığı zincirinde önemli ve hayati bir rol oynamaktadır, çünkü karayolu taşımacılığı ile deniz taşımacılığı arasındaki bağlantıyı temsil etmektedir, ayrıca limanların yokluğunda bir meseleye sahip olan küresel ticaret olamaz. Bingazi'nin limanı, çeşitli ekonomik işlemler alanında birçok bölgesel ülke arasında bir anahtarlık ve bir merkez bağlantı olmanın önemini ve ayrıcalığını elde eder. Trablus limanından sonra Libya'nın ikinci en büyük limanı olan Bingazi limanı ve limanın avantajı, doğu ve güney Libya'yı da içine alan geniş ve geniş bir alana hizmet etmekte ve batıya doğru uzanmaktadır (Ras-Lanuf bölgesi). Bingazi şehrinin ticari ve en büyük, aynı zamanda ülkenin en önemli doğu kentleri ve nüfus bakımından ikinci Libya kentleri Bu çalışmanın amacı, Libya'nın mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini karşılamak üzere, özellikle inşaat işlerinde Bingazi limanını iyileştirmek için çalışmaların hazırlanmasıdır. Bu çalışma, Libya'nın lojistik ihtiyaçlarının anlaşılmasına yol açan ekonomik faaliyetlerin ve farklı lojistik operasyonlarındaki büyük zorlukların değerlendirilmesini başlatmaktadır. Daha sonra, Libya ekonomisinde Bingazi Limanı'nın rolü, liman geliştirme şartlarını tanımlamak için tartışılacaktır. Bu gereksinimlerin ışığında, limanın gelecekteki duruşunu şekillendirmek için bir Mimari Tasarım Çalışması geliştirilecektir. Bu gelecekteki duruşa dayanarak olası sivil iş gereksinimleri dikkate alınacaktır. Bu, önümüzdeki on yılda Libya ekonomisinin gereksinimlerini karşılamak için Bingazi limanının gelişmesi için gelecekteki çalışmaları tanımlamayı amaçlayan ilk bir çalışmadır.Keywords
Bingazi Limanı, Libya Ekonomisi, Liman Geliştirme, Liman İşleri,

References