INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TARİHİ ÇEVRE KORUMA SORUNLARI: (KARIA DEVLETİ) “HERAKLEIA-LATMOS”

Çalışma koruma amaçlı planlama ekseninde yürütülmüş olup, Büyük Menderes Nehri Havzası içinde yer alan Bafa Gölü Tabiat Parkı yakınındaki antik bir liman kenti ve çevresinin tarihi kültürel koruma sorunları ele alınmıştır. Göl kıyısında yer alan “Herakleia-Latmos” antik kenti üzerinde günümüzdeki adıyla Kapıkırı köyü bulunmaktadır. Köy, gölün yeraltı sularını besleyen ve arkeolojik sit alanı olarak korunmaya muhtaç durumda olan Latmos dağlarının da eteğindedir. Bu kırsal bölgede kültürel miras alanları yoğun ve dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Kaya resimleri ve antik kalıntıları olan dağların eteğindeki bu alanlar, çevre köylerdeki kırsal yerleşmeler üzerinden turizm açısından da hareketlilik görmekte olup, mutlaka ve öncelikle korunmalıdır. Ayrıca bütünleşik bir havza planlaması kapsamında da gecikilmeden önlemler alınmasını gerektiren bir bölgedir. Bafa Gölü Tabiat Parkı ve çevresinde çalışılan saha göl kıyısında bulunan Herakleia-Latmos antik liman kentiyle ve geniş vadilerle dolu dağlık çevresiyle ilişkili Koruma Amaçlı İmar Planı’na acilen gereksinim duyulan önemli bir tarihi arkeolojik kültürel alandır. Jeolojik açıdan da oldukça ilginç bulunan bu saha, karma sit alanları yönetimini de ilgilendiren öğretici yanlar ve ilginç potansiyeller de taşımaktadır. Çalışma, uzun süreli farklı dönemsel gözlemlere ve çeşitli bulgulara dayalı olarak yapılan araştırmaları kapsamaktadır. Bölgenin konumu ve önemi gereği arkeolojik ve doğal alandaki koruma sorunları, tedbir önerileri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.Keywords
Antik Liman Kenti, Prehistorik Kaya Resimleri, Koruma Amaçlı İmar Planı

References