INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE SIFIR ORANLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI VE FRANSA GELİR SINIRI UYGULAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Emlak vergisi ülkemizde 1986 yılından bu yana belediyelerce tarh ve tahsil edilen bir servet vergisi olup Türkiye sınırları içinde yer alan tüm taşınmaz mallar için ödenmesi gereken bir vergidir. Vergi türü olarak “mülkiyet üzerinden alınan vergiler” kapsamında değerlendirilmektedir. Bu vergi ile belediyelere kaynak aktarılmak istenmektedir. Emlak vergisi uygulamasında Bakanlar Kurulu’na kişilerin sosyal nitelikteki durumları dikkate alarak emlak vergisi oranını belli koşullarda sıfıra kadar indirme yetkisi verilmiştir. Bu çerçevede bazı kişiler belirli koşullarda “Sıfır Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması”ndan yararlanmaktadır. Sıfır oranlı emlak vergisi avantajı emekli, ev hanımı, işsiz, engelli vatandaşlarımızın önemli bir kısmını yakından ilgilendiren önemli bir sosyal amaçlı uygulamadır. Ancak söz konusu bu avantajdan yararlanmak için mükelleflerin bilinçli olması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı sıfır oranlı vergi avantajından kimlerin hangi koşullarda yararlanacağını ortaya koymak ve devletin mükelleflere sağladığı bu haktan tam olarak yararlanmalarını temin etmek ve böylece vergilendirmenin sosyal amacına en iyi şekilde hizmet etmesine katkı sağlamaktır.Keywords
Servet Vergileri, Emlak Vergisi Kanunu, Sıfır Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması

References