INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİR TARİH DÜŞÜNÜRÜ OLARAK ARNOLD J. TOYNBEE

Tarih düşünürü olan Toynbee, tarihin değeri ve onun neden inceleme konusu olduğuna dair fikirlerini aktarırken, tarihle ilgilenen kişilere tarih algısı ve yazımı konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Bir tarihçinin insanları canlı olarak yakaladığı tek zamanın kendi zamanı olduğunu ifade eden Toynbee, çağdaş tarihi, tarihçinin bizzat yaşadığı zaman olarak adlandırmıştır. Tarihin aslında değişmediğini, değişen şeyin farklı tarih anlatımı olduğunu ifade etmiştir. Bunun sebebini ise nesillerin kendince yorum yapmasına ve hislerle yargıya varılmasına bağlamaktadır. Toynbee, mümkün olduğunca tarafsız bir yazar olabilmek için zor olsa da olaylara hislerinden uzak durarak bakılması gerektiğine inanmaktadır. Özellikle medeniyetlere özel bir ilgi duymuştur. Tarih Bilinci isimli eseri ile dünyayı medeniyetlere göre kategorize ederken medeniyetlerin benzerlikleri, farklılıkları, var oluş ve çöküşleri konuları üzerinde durmuştur. Ayrıca inanç konusunda, ilahi dinlerden bahsetmiş ve onları da medeniyet kategorisine dâhil etmiştir. Bu çalışmada Toynbee’nin tarih anlayışı yorumlarına değinilecek olup, özellikle üzerinde durduğu medeniyet konusu ayrıntılı şekilde incelenecektir.Keywords
Tarih, Tarih İncelemesi, Medeniyet, İnanç.

References