INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HZ. ÂDEM ve SOYUNUN YARATILIŞI

Yüce Allah c.c. kâinatı yarattıktan sonra gökyüzünde melekleri yeryüzünde ise cinleri var etti. Cinler yeryüzünde imar ve bayırdır işleriyle uğraşmaları gerekirken, bozgunculuk çıkartıp kan dökerek asli görevlerini yapmadıkları için yok edildi. Yeryüzü asıl sahipleri olan Âdem (a.s.) ve çocuklarına tevdi edilecekti. Yüce Allah c.c. binlerce hikmeti olmakla beraber ilk insanı Âdem a.s. yarattı. Kur’an-ı Kerim’de insanın yaratılışıyla ilgili ayetlere baktığımızda; “O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı”(Rahman/14). “Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık” (Hicr/26). İnsanı toprak maddesinden yaratan yüce bir yaratıcı olduğunu müşahede etmekteyiz. “Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi alakaya çeviriyor, alakayı şekilsiz et yapıyor, bu şekilsiz etten kemikler yaratıyor daha sonra da kemiklere et giydiriyoruz; nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir” (Müminun/12-13-14). Kusursuz bir şekilde yaratılan insanın, estetik ve sanatsal olarakta mükemmel yaratılmasıyla beraber zaafları ve çeşitli karekterlerle donatılmıştır. Hz. Âdem (a.s.) isminden de anlaşılacağı üzere, esmer toprak anlamına gelen; “Âdem” olarak belirtilmesi yeryüzündeki topraklardan yaratıldığını anlamaktayız. Hz. Âdem (a.s.) yeryüzünde yaratılan ilk halifedir. Hem de ilk peygamber idi. Şerefli bir varlık olarak yaratılan insanlığın ilk atası Hz. Âdem (a.s.) bir maymunumsu varlık olmayıp akıllı zeki, Allah (c.c.) tarafından eşyanın bütün isimleri kendisine öğretilmiş olan donanımlı bir peygamberdi. “Seni topraktan, sonra bir damla suyundan yaratan, sonra da seni (eksiksiz) bir insan şeklinde düzenleyen Allah’ı inkâr mı ediyorsun?”(Kehf/37). Önceki ayetlerle beraber bu ayetten de anlaşıldığı üzere ilk İnsanın kurtumuş bir çamurdan yaratıldığını, onun yaratılmasında ne bir tesadüfîlik nede kendiliğinden olma gibi bir durum söz konusu değildir. İnsanın yaratılmasında en basit olarak bildiğimiz organlarından en karmaşık organlarına kadar hepsinde eşsiz yaratıcının imzası vardır.Keywords
Âdem, Yaratılış, Nutfe, İlim, Estetik, Sanat.

References