INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KRİPTO PARA BİRİMLERİ: VERGİLENDİRİLMESİ VE DÜNYADAKİ UYGULAMALAR

Kripto para birimleri, e-ticaretin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış olan, merkezi bir otoriteye bağlı olmayan ve kriptoloji tabanlı sistemler ile güvenliği sağlanarak tüm dünyada kullanılan para birimleridir. Bu para birimlerine olan ilginin artışı ve kullanımının yaygınlaşması; vergi, hukuk ve muhasebe alanlarında da incelenmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede çalışmamızın amacı; genel itibariyle kriptoloji, kripto para birimleri ve bu para birimlerinin Türkiye’deki vergilendirilmesini ve Dünyadaki uygulamaları incelemektir..Keywords
Kriptoloji, Kripto Para Birimleri, Kripto Para Birimlerinde Vergilendirme

References