INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KONAKLAMA İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Günümüzde; sosyal sorumluluk ilkeleri, tüketici hakları, çevre duyarlılığı, şeffaf yönetim, vs. kavramların sıklıkla telaffuz edilen kavramlar olması, pazarlama kavramı içerisinde, bir tutundurma aracı olan halkla ilişkilerin önemi ve kullanım alanını giderek arttırmaktadır. Dolayısıyla, etkin sürdürülebilen halkla ilişiler faaliyetleri, işletmelere yoğun rekabet ortamında büyük avantajlar sağlamaktadır. Turizm sektörü, anlık talep değişimlerine sahne olabilen ve rekabet ortamının son derece yoğun yaşandığı sektörlerden birisidir. Bu durum da, turizm sektörü içerisinde büyük bir yere ve öneme sahip olan konaklama işletmeleri açısından, tutundurma ve halkla ilişkilerin çalışmalarının önemini son derece arttırmaktadır.Keywords
Yönetim, Konaklama İşletmeleri, Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri

References