INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞINDA DİJİTAL SİNEMANIN AVANTAJLARI VE ORTAYA ÇIKARDIĞI YENİ SORUNLAR

Sinemanın dijital çağda yaşadığı radikal dönüşüm, konvansiyonel sinemadan “Dijital Sinema” kavramıyla ifade edilen yeni bir üretim tarzına geçilmesine neden olmuştur. Önceleri selüloit film üzerine pozlanan görüntü, kimyasal işlemlerle ortaya çıkarılıp geleneksel yöntemlerle sunulurken, günümüzde dijital olarak kaydedilmekte, işlenmekte, dijital araçlarla dağıtılıp, sunulmaktadır. Böylelikle geleneksel yöntemlerle mümkün olmayan teknik uygulamalar yapılmaya başlanmış, üretim olanakları kolay, basit ve ucuz hale gelmiş, profesyonellerin yapabileceği işler amatör seviyeye inmiş, gösterim ve dağıtım imkanları genişlemiştir. Ama Dijital Sinema’ya endişeli yaklaşanlarda olmuş, dijitalleşmenin sinema sanatına zarar verebileceği görüşünü öne sürmüşlerdir. Bu bağlamda dijitalleşmenin sinema sanatına, kar-zarar bağlamında nelere kapı açtığı, avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu bilinmesi oldukça önemlidir. Bu çalışma sinema alanında yaşanılan dijital dönüşümü ele alarak, Dijital Sinema’nın sanatın üretim, dağıtım ve gösterim aşamaları üzerinde gerçekleştirdiği olumlu ve olumsuz etkileri incelemiştir. Çalışmada Dijital Sinema kavramı tanımlanmış, kavramsal ve kuramsal olarak nasıl anlamlandırılabileceği tartışılmış, konvansiyonel ve dijital olarak iki temel dönemin film üretim tarzlarının karşılaştırılması ile ortaya çıkan bulguları, çalışmanın konusu bağlamında ‘avantajlar’ ve ‘ortaya çıkan yeni sorunlar’ başlıkları kapsamında analiz edilmiş, gelecekte sinemanın nasıl bir gelişim göstereceği, bu bağlamda da dijitalleşmenin sinema sanatının kendisinde nasıl bir rol üstleneceği ortaya konulmaya çalışılmıştır.Keywords
Dijitalleşme, Dijital Sinema, Sinema ve Teknoloji

References