INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


2000 SONRASI TÜRK SİNEMASI’NDA ÜRÜN YERLEŞTİRME STRATEJİSİ İNCELENMESİ: CEM YILMAZ FİLMLERİ ÖRNEĞİ

Son yıllarda, işletmeler tarafından sunulan mal ve hizmetlerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati sağlaması için çeşitli kalite boyutlarını sağlaması gerekmektedir. Bu boyutlara ek olarak, mal ve hizmetlerin diğer mal ve hiz-metlerden daha üstün ve ayırt edici belli özelliklere sahip olduğunu belirten tutundurma çalışmaları da büyük önem taşımaktadır. Bu noktada bütün sektörlerde rkabet üstü olmak, başarılı satış ve önemli kar elde edebilmek için ürün yerleştirme ve diğer tutundurma araçlarının doğru bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Pazarlamacılar sunmuş olduğu mesajla her zaman hedef kitleye ulaşmanın alternatif yolarını aramıştır. İşletmelerin kendileri için geniş bir mecra olan ürün yerleştirme uygulamalarını pazarlama iletişimine dahil etmesi son yıllarda giderek yaygınlaşan bir yaklaşım halini almaktadır. Bunun nedenleri arasında tüketicilerin televizyonlarda sunulan geleneksel reklamlardan hoşlanama eğiliminde olmaları ve bu reklamlara maruz kalmamak için sürekli kanal değiştirmeleri gibi nedenler bu-lunmaktadır. Ürün yerleştirme bir film veya televizyon şovunda yer alan hikayeyi izleyicilerin kaçırmadan izlemek istemesi ve kanalı değiştirmesi söz konusu olmadığından marka ile ilgili verilecek mesaj için önemli bir fırsattır (Ab-rahamsson, Lindblom, 2012:2). Küresel pazarlarda ürün yerleştirme, marka bilinirliğine sahip markaların, marka de-ğerini yükseltmek için özellikle faydalı bir uygulamadır (Corniani, 2001:66). Çalışmamızda Cem Yılmaz’ın üretim aşamalarında bulunduğu ilk grupta bulunan filmler incelenecektir. Çalışmanın amacı Cem Yılmaz’ın filmlerinde yer alan ürün yerleştirme yönteminin çözümlemesini yaparak ürün yerleştirme konusuna katkıda bulunmaktır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Ürün Yerleştirme, Marka, Cem Yılmaz, Türk Sineması

References