INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YAPILAN TESLİMLERİN VERGİ USUL KANUNU İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN ÖRNEK UYGULAMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Katma Değer Vergisi Kanunu 11/1-a maddesine göre ihracat teslimleri vergiden istisna edilmektedir. Aynı kanunun 12/1 maddesine göre ise bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; teslimin yurtdışındaki bir müşteriye yapılması veya serbest bölgedeki bir alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması ve de teslime konu olan malın gümrük bölgesinden çıkarak; dış ülke ya da serbest bölgeye ulaşması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması gerekmektedir. Gümrük mevzuatına göre de gümrüksüz satış mağazaları, gümrük antreposu sayılmakta ve Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinde yer almaktadır. Bu kapsamda, gümrük satış mağazalarına yapılan teslimler katma değer vergisine tabi olmakta ancak bu mağazalardan yapılacak olan teslimler vergiden müstesna olmaktadır. Bu çalışmada, işletmelerin kendilerine bağlı olarak “gümrüksüz satış mağazası” şubelerine merkezlerinden yapılan teslimlerin katma değer vergisi kapsamında değerlendirmesi ile düzenlenecek belgeler ve bu belgelerin düzenleri açısından incelemesi yapılmaktadır.Keywords
Katma Değer Vergisi, Vergi İstisnası, Gümrüksüz Satış Mağazaları

References