INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PERİ MASALLARININ ÇOCUK PSİŞESİNDEKİ ÖNEMİ

“Peri masalları” (fairy tales) olarak adlandırılan masallar; kökenini sözlü halk masallarından (folk tales) alan ayrı bir edebi türdür (akt. Duman, 2018:41). Geçmişine bakıldığında üst sınıfa mensup yetişkin bireyler için hazırlanmış olduğu anlaşılan bu masallar, zaman içerisinde içerdiği büyüme ve gelişme öğeleri ile çocukların da ilgisini çekmiştir. Bugün masallar, bütün kültürlerde çocuk edebiyatının ilk ve en önemli kaynağı olarak kabul edilir hale gelmiştir (Şahin, 2011). Masalların çocuk gelişimi ve eğitimi üzerindeki faydalarına dair hakkında pek çok yazı yazılmıştır. Jung psişenin yapısının en iyi çalışılabileceği ürünlerin; belirli kültürel bilince dair materyalleri daha az barındıran peri masalları olduğunu, bu bakımdan psişenin temel yapılarının daha net görülebildiğini ileri sürmüştür (akt. von Franz, 1996:15). Von Franz da, insanın temel özelliklerini en saf şekilde peri masallarının yansıttığını belirtmiştir (akt. Stevens-Guille&Boersma, 1992). Ancak masalların çocuğun psikolojik iyi oluşu üzerindeki etkilerinin incelendiği çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmada peri masallarının çocuk psişesi üzerindeki etkilerinin ve öneminin bir derlemesi yapılmıştır.Keywords
peri masalı, çocuk, psişe, psikolojik iyi oluş.

References