INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SİYASAL PARTİLERİN 24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM BEYANNAMELERİNDE, DİJİTAL TEKNOLOJİ VE İNOVASYON POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Makalemiz kapsamında, siyasal partilerin 24 Haziran 2018 Genel Seçim Beyannamelerinde, teknoloji ve dijitalleşmeye yönelik politikaları incelenmektedir. İncelemede temel olarak, siyasi partilerin gelişen teknolojiler karşısında konumlanmaları, politikalarını belirlerken İnovasyon noktasında farkındalıkları irdelenmeye çalışılacaktır. Siyasal partilerin en önemli amacı, kitleleri propaganda yoluyla ikna edip siyasal iktidarı elde etmektir. Kitlelerin ikna süreçleri birçok açıdan bünyesinde zorlukları barındırmaktadır. Çünkü günümüzde gelişen teknolojiyle beraber kitleler yoğun bir bilgi bombardımanına maruz bırakılmaktadır. Bu bilgi bombardımanı sürecinde, partilerin siyasal iletişim stratejileri doğrultusunda hedef kitleye doğru, tanıtıcı ve ikna edici bilgiyi verebilmek en önemli görev haline gelmiştir. 24 Haziran 2018 seçimlerine katılan 5 siyasal partinin dijitalleşen teknolojiler karşısında kendilerini geliştirip geliştirmedikleri ve siyasal aktörler tarafından bu sürecin kamuoyuna aktarılması sorunu makalemiz kapsamında sayısal verilerle ortaya konulacaktır. Seçim beyannameleri bu noktada partilerin resmi politika önerilerinin bir yansımasıdırlar. Makalemizde partilerin beyannamelerinde teknolojik gelişmelere ne kadar önem verdikleri incelenmiştir.



Keywords
Seçim Beyannamesi, Siyasal Parti, İkna, Teknoloji, Dijitalleşme

References