INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İŞLETME YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL VE RİSK DEĞERLEME FONKSİYONU

Hızla gelişen teknoloji ve artan rekabetin olumsuz etkileri, işletmelerin faaliyetlerinin aksamasına, performanslarının ve karlılıklarının düşmesine neden olmakta, bu durum işletmeleri istenmeyen olası hile ve hatalara sürüklemektedir. İşletmeler amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığını sürdürebilmek için “kontrol” fonksiyonuna ihtiyaç duymaktadır. İç kontrol, yönetim ve kontrol fonksiyonlarının bir işlevidir. İşletme varlıklarının korunması, kayıpların önlenmesi, finansal raporların güvenilirliğinin sağlanması, işletme faaliyetlerinin etkinliğini arttırılması ve çalışanların yönetim politikalarına uyumunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen iç kontrol risk esaslı bir süreçtir. Risk, istenmeyen sonuçlarla karşılaşma durumudur. Risk değerleme, bu durumları öngörerek önleyici çalışmaları kapsar. İç kontrolün bir parçası olan risk değerleme, işletmenin etkin ve amaçlarına ulaşmasında büyük önem arz etmektedir.Keywords
İç Kontrol, Risk, Risk Değerlemesi

References