INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HIV İLE ENFEKTE KADINLARDA GEBELİK SÜRECİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

HIV enfeksiyonu ortaya çıktığı günden bu yana bireyler ya da sağlık kuruluşları tarafından alınmayan önlemler nedeniyle yayılmaya devam etmektedir. HIV enfeksiyonunun tedavisindeki gelişmeler günden güne artmaktadır. Ancak tedavi teminini sağlayıcılar ve tedavi hizmetlerini alacak riskli gruplar bu gelişmelerden haberdar değillerdir. Ülkemiz HIV enfeksiyonu bakımından henüz yaygınlık göstermemektedir. Ancak vaka sayısının neredeyse tüm dünyada azaltıldığı bu yıllarda ülkemiz artış ivmesinde gösterilen ülkeler arasındadır. HIV enfeksiyonunun yayılımını engellemek için yeni vakaların durdurulmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu sebeple yeni vakaların belirleyicilerinden biri olan enfekte anneleri ve doğacak bebeklerini korumak önem arz etmektedir. Alınacak önlemler ile bulaş engellenebilir olmasına rağmen halen anne ve bebek arasında bulaşı bitiren ülkeler neredeyse yok denecek kadar azdır. Gebe kalmayı planlayan tüm kadınlar için prekonsepsiyonel danışmanlık ve bakım çerçevesine HIV testinin dahil edilmesi gerekmektedir. Böylece gebe ve fetüsün tedavi ve bakım çerçevesi çizilecek ve yeni vakalar engellenebilecektir. Özellikle sağlık profesyonellerinden, kadın sağlığı hemşirelerinin HIV ve gebelik süreci hakkında güncel gelişmeleri takip etmeleri ve bakım yönetimlerini kanıta dayalı gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda sosyal sorunlarla da sıkça karşılaşılan bu enfeksiyonun karşısında hak savunuculuğu yapmaları büyük önem arz etmektedir.Keywords
HIV, gebelik, doğum, hemşirelik

References