INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KOÇİ BEY’İN SULTAN İBRAHİM’E SUNDUĞU RİSALE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yüzyıllarca büyük ihtişam kuran Osmanlı Devleti, Avrupa’daki gelişmeleri takip edebilmekte yeteriz kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin geri kalması ile ilgili birçok çözüm reçeteleri sunulmuştur. Bunlardan biri Koçi Bey Risaleleri’dir. Koçi Bey Risaleleri iki nüsha halindedir. Bunlardan biri IV. Murad’a, diğeri Sultan İbrahim’e yazıldı. Çalışmamızda Sultan İbrahim’e yazılan risalenin üslup ve amaç açısından incelemesi yapılacaktır. Söz konusu risalenin Osmanlı Devleti’ne nasıl bir bakış açısı getirdiği, hangi açıdan faydalı olduğu, gelecek kuşaklar için nasıl bir izlenim yarattığı sunulacaktır.Keywords
Koçi Bey Risaleleri, Osmanlı Devleti, Sultan İbrahim.

References