INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÇİZGİ ROMANLARDA KULLANILAN BAZI SEMBOLLER VE BEDEN DİLİ

İnsanoğlunun resimle ilk tanışması doğada gördüğü nesneleri duygu yoluyla çağrıştırarak bazı eşyalar üzerine aktarmasıyla başlamıştır. Çizgiler, yıllar boyunca şekilsel görünümleriyle değil bir araya gelişleri ve sistematik şekilde anlamlandırılmalarıyla iletişim aracına dönüşmüştür. Çizgisel figürlerden oluşan çizgi dili zamanla bir olguyu, bir durumu, bir mesajı ileten sanat haline gelmiştir. Metindeki ifadeler sayfalarda geometrik şekiller içerisinde aktarıldığı için çizgi roman dili diğer edebi türlerden büyük farklılıklar gösterir. Anlatı durumuna göre genellikle bilgiler kare ve dikdörtgenler içerisinde, diyaloglar da baloncuklar içerisinde verilir. Çizgi romanlarda uzun betimlemeler yerine kısa ifadeler kullanılarak, diğer anlatı türlerinde pek rastlanmayan yeni sözcüklere, seslere, özel simgelere ve ünlem cümlelerine daha çok rastlanır. Öyküyü yazar, bazen kendi ağzından bazen de üçüncü tekil şahıs aracılığıyla anlatır. Çizgi romanlarda bazen bir karedeki resim birkaç sayfada anlatılabilecek olayın adeta özeti gibidir. Bu çalışmada çizgi romandaki anlatım özelliklerinden yola çıkarak görsel dil ve beden dilinin çizgi karelerde nasıl hayat bulduğu ve neyi ifade ettikleri ele alınacaktırKeywords
Çizgi roman, Çizgi roman dili, Görsel dil

References