INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM VE DEĞİŞİM SÜRECİNE BAĞLI OLARAK GELİŞTİRİLEN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI

Değişim, genellikle akılcı bir analiz ve planlama sürecinin sonucudur. Bu tür değişimlerde arzu edilen duruma ve amaçlara ulaşmak için özel adımlar atılmaya çalışılır. Bu şekilde önemli olan değişim esnasında kendimizi kontrol altında hissediyor olmamızdır. Değişim geniş bir faaliyet alanını kapsarken geçmiş ile olan bağımızı koparırız ve bu genellikle tersine çevrilmez. Özellikle derinliğine değişim mevcut faaliyet kalıplarının yıkılmasını ve risk almayı içermektedir. Değişimin sonuçları her zaman değişmemenin sonuçlarından daha az bilgiyi içerir. Bu bakımdan örgütler, değişime politik direnç gösterirler ve yöneticiler çevreden gelebilecek fırsatlar konusundaki belirsizlikle karşı karşıyadır. Bu bakımdan fırsatlar konusu üzerinde odaklanmak önemlidir. Örgütsel değişim, değişim kapasitesine ve fırsatına ortak olarak belirlenen bir sonuç olarak görülür. Bununla birlikte değişimi sınırlamaya çalışan, önüne set çekmeye çalışan örgütler önemli kaynaklarını kaybetmektedirler. Bu bakımdan işletmeler faaliyetlerine devam edebilmek, rakipleriyle baş edebilmek ve kendilerini geliştirebilmek için çevrelerinde meydana gelen değişimleri takip etmeleri, bu değişime uygun olarak değişim planı yapmaları ve bu doğrultuda değişim stratejilerini belirlemeleri gerekmektedir. İşletmelerin yaşadıkları değişim, stratejik düşünme biçimlerinde, yönetim stillerinde, kullandıkları teknolojilerde, çalışma şekillerinde ve daha birçok örgütsel konuda kendini göstermektedirKeywords
Değişim, Değişim Yönetimi, Değişim Stratejileri, Örgütsel Değişim

References