INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TURQUALITY /KOSGEB MARKA DESTEKLERI VE TMS-20’YE GÖRE MUHASEBELEŞTIRILMESI

Küresel dünyada iletişim ve rekabet hiç bir sınır tanımamaktadır. Bu sebeple, böyle bir ortamda işletmelere üstünlük sağlayan en önemli olgu, şirketler ve ürünler hakkındaki doğru bilgi ve bunun destekleyen olumlu imajdır. Bunun da en kısa gibi görünen ama aslında en uzun yolu marka oluşturmaktır. Çünkü uzun yıllar alan ve büyük bütçelerle desteklenen marka çalışmaları neticesinde bugün artık çoğu uluslararası işletmenin markası veya markaları, doğal olarak şirketin ticaret ünvanının önüne geçmiştir.Bu çalışmada marka kavramı, tescili, korunması ile TURQUALITY ve KOSGEB marka destek programlarıyla ulusal ve uluslararası marka tesciline verilen hibelerin muhasebeleştirilmesi ele alınmaktadırKeywords
TURQUALITY, KOSGEB, Ticari Marka

References