INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YEŞİL MUHASEBE VE ÇEVRESEL MALİYETLERİN HESAPLANMASI

Günümüzde işletmeler, büyümenin ve ekonomik kalkınmanın odak noktaları olarak kabul edilmekte birlikte aynı zamanda küresel ve bölgesel kirliliklerin oluşmasına da neden olmaktadırlar. Bu konuda en çarpıcı örnek güneş ışınlarının zararlı etkilerini önleyen ozon tabakasındaki incelmenin önlem alınmazsa kaygı verici sonuçlar doğuracağı bilim adamları tarafından ifade edilmektedir. Ozon tabakasındaki bu incelmenin en önemli nedeni sanayi işletmelerindeki filtrelenmeyen çeşitli atık gazlardır. İşletmeler sebep oldukları çevresel sorunların ardından çevreye karşı duyarlı olma gerekliliği ve çevre ile alakalı çalışmaların muhasebe sürecine dâhil edilmesi sonucunda “Çevre Muhasebesi” kavramı ortaya çıkmıştır. Çevresel muhasebe (yeşil muhasebe), tüketim ve üretim faaliyetlerinin ardından doğal kaynaklarda meydana gelen yıpranma ve azalışları belirleyerek işletmelerin mali tablolarında çevresel maliyet olarak sunulmasını hedeflemektedir. Bu çalışmada muhasebe ve çevre ilişkisi, çevre muhasebesi ve amaçları, çevresel maliyetler, çevre muhasebesinde raporlama ve denetim konuları incelenmiş ardından ABC A.Ş. mermer işletmesi örneği üzerinden çevresel maliyetlerin tespitine yönelik uygulamalar yapılmıştırKeywords
Çevre, Çevre Muhasebesi

References