INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÇEVRE EKONOMISI KAPSAMINDA DÜNYANIN EN DEĞERLI 100 MARKASININ ÇEVRE POLITIKALARINI İNCELEMEYE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA

Kaynakların sınırlı olması, çevreye verilen geri dönüşü olmayan zararlar işletmelerin çevresel duyarlılıklarını ön plana çıkarmıştır. Değişen şartlar ve koşullar göz önüne alındığında işletmelerin tek amacı kar elde etmek olmaktan çıkmıştır. Aynı zamanda işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken gelecek nesillerin çıkarlarını da gözetmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı dünyanın en değerli işletmelerine ilişkin çevre politikalarının nasıl şekillendiğinin ortaya konmasıdır. Araştıranın amacı ve ana sorunu doğrultusunda işletmelerin çevresel faaliyetleri incelenmiş olup çevre ekonomisi açısından önemi saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Brand Finance tarafından belirlenen en değerli 100 marka oluşturmaktadır. Bu işletmelerin web siteleri 7 Haziran- 1 Ağustos 2018 tarihleri arasında incelenmiştir. Araştırma işletmelerin çevreye verdiği değer ve önemin tespit edilmesi, çevre politikalarının genellenebilmesi ve sürdürülebilir işletmecilik açısından önem taşımaktadır. Araştırma yöntemi olarak içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları işletmelerin çevre ekonomisi kapsamında en fazla üzerinde durdukları konunun kaynak verimliliği olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra zararlı gaz kullanımın azaltılması ve sürdürülebilirlik faaliyetleri de önemli unsurlar arasında yer almıştır.Keywords
En Değerli İşletmeler, Çevresel Sürdürülebilirlik, Çevre Ekonomisi.

References