INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE)YETENEKLERİNİ ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Yenilik (İnovasyon) yapmanın yolu araştırma geliştirme çalışmalarından geçmektedir. Eğitimde Ar-Ge’nin rolü ise bilgiye ve yaratımcılığa dayalı analiz ve karar verme yeteneğine sahip bilgi takipçisi işçilerinden oluşan genç işgücünü yetiştirmekle mümkündür. Bununla birlikte yaratımcı birey olmanın alt yapısında sanata bakış açılarının bilim ve teknolojiye dayalı yenilikçi, üretici ve bunu endüstriyel faydaya dönüştürücü olup olmadığı ile ilişkisi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin araştırma-geliştirmeye yönelik etkilerini ortaya koyabilecek bir ölçek geliştirmektir. Araştırmada kaynak taraması yapılmış ve araştırmacı tarafından geliştirilen tutum maddeleri için yazarca deneme ölçeği hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kocaeli Üniversitesinde okuyan 18-24 yaş arasında Ar-Ge ve Proje Yönetimi dersini seçen 75 öğrenci oluşturmuştur. Bulgular sonucunda ortaya çıkan 17 maddelik ölçeğin kullanılabilir olmasına yönelik çalışmalar devam ettirilecektirKeywords
Ar-Ge, İnovasyon, Matematiksel Düşünme Becerisi

References