INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KONYA MODERN MİMARLIĞINA HİZMET EDENLER: ALİ CENAP ÖZKAŞIKÇI

Toplumların temel gereksinimlerine göre şekillenen ve var olan mimari eserler, ait oldukları yerlerin tarih içerisinde geçirdiği değişimleri yansıtarak, önemli bir rol oynamaktadırlar. Mimarlar ise bu eserlerin elde edilmesinde tasarlayan ve dönemin kültürel, ekonomik, sosyal şartlarını değerlendirerek bulunduğu bağlamla da ilişkili olarak binalar var eden, o toplumun tarihinde emeği olan meslek insanlarıdır. Bu bağlamda Mimar Ali Cenap Özkaşıkçı, Konya’nın mimarlık alanına modern, öncü ve yenilikçi eserleriyle damgasını vurmuş ve iz bırakmış şahsiyetlerdendir. Milliyetçi fikirlerle ortaya çıkan modernist, rasyonalist ve ulusalcı tasarım anlayışının, Türkiye mimarlığına yansımaları Cumhuriyetin ilanından sonra başlamış olsa da, Konya kenti için özellikle çağdaş ve batılı fikirlerle eğitim almış nitelikli mimarların 1950 yılı sonrası yaptıkları çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada tasarım dili ve mekân organizasyonu anlamında Konya Modern Mimarlığına katkıları olan Ali Cenap Özkaşıkçı’nın 1960’lı ve 1970’li yıllarda vermiş olduğu eserler incelenerek, mimari biçimlenmeler, yenilikler ve özgünlükler ortaya koyulmaya çalışılmıştır.Keywords
Ali Cenap Özkaşıkçı, Konya, Konut, Modern Mimarlık

References