INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN FİŞ-FATURA DUYARLILIĞI İLE İLİŞKİSİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin vergi bilinç düzeylerinin, fiş fatura duyarlılıkları üzerine olan etkisini incelemektir. Araştırma Aksaray Üniversitesinde 4 yıllık eğitim veren İ.İ.B.F, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve BESYO'da yapılmıştır. Araştırmaya çeşitli bölümlerde eğitim gören öğrencilerden tesadüfi olarak 292 öğrenci katılmış olup bunların arasından seçmeli olarak Maliye-Vergi dersi alanlar da değerlendirilmiştir. Veriler anket yoluyla elde edilmiştir ve aralarındaki ilişkiler SPSS 22 paket programında analiz yapılarak yorumlanmıştır.Keywords
Vergi, Fiş, Fatura

References