INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KAMUSAL ALANDA TİPOGRAFİK YAKLAŞIMLAR

19. yüzyıl sonunda buluşların artması, baskı tekniklerinin gelişmesi, bilgisayar teknolojisinin gelişerek yaygınlaşması, grafik tasarıma yeni bir soluk getirmiştir. 21.yy’ın artan talepleri, insanlara daha hızlı bilgi aktarma gereksinimi, tasarımcıları, fikirlerini kamusal alanda ortaya koymaya yönlendirmiştir. Bu süreçte düşünce daha önce benzeri görülmemiş formlara dönüşerek, kamusal alanlarda izleyici tarafından deneyimlenmeye başlamıştır. Tasarımcılar, Postmodernizm’in öznel yaklaşım tarzı, dijital devrimin olanakları ve gelişen malzeme seçenekleri ile yaratıcı ve özgün çalışmalar üretmişlerdir. Özellikle ivmesi yükselen bilgisayar teknolojinın ışığı altında kamusal alanda düşünce temelli tipografik biçimlendirme çalışmaları, multidisipliner bir yaklaşımla yaratılmıştır. Kamusal alanlardaki sosyo kültürel içerikli tipografik yerleştirmeler, kente değer katarak, Grafik Tasarımı çağdaş sanat olgusuna dönüştürmeye çalışmıştır.Keywords
Tipografi, Üç Boyutlu Tipografik Biçimlendirme, Kamusal Alanda Görsel İletişim

References