INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TARİKAT, İSYAN ve SİYASET ÜÇGENİNDE ORTADOĞU’NUN ASİ AŞİRETİ: BARZANİLER
<p>Adını Irak&rsquo;ın kuzeyinde bulunan Barzan K&ouml;y&uuml;&rsquo;nden alan Barzani Aşireti, bu b&ouml;lgede yaşayan K&uuml;rt aşiretler arasında en &ouml;nemlisi ve en tanınmışıdır. Başlangı&ccedil;ta dağlık bir k&ouml;yde yaşayan k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir K&uuml;rt aşireti olarak tarih sahnesine &ccedil;ıkan Barzaniler, aşiret liderlerinin Nakşibendi tarikatının halifeliğini &uuml;stlenmeleriyle b&ouml;lgede g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve etkin hale gelmişlerdir. Elde ettikleri bu g&uuml;&ccedil; ve etkiyle Barzani Aşireti liderlerinin tarikat şeyhliğinden gelen n&uuml;fuzu sadece aşiretin merkezi olan Barzan K&ouml;y&uuml;&rsquo;nde değil genel olarak b&ouml;lgede yaşayan b&uuml;t&uuml;n K&uuml;rtler &uuml;zerinde giderek sosyo-politik alanlarda kendini g&ouml;stermiştir. Nitekim, XX. y&uuml;zyılın başlarından itibaren bir &ccedil;ok ayaklanmaya &ouml;nc&uuml;l&uuml;k etmişler, K&uuml;rtler ile ilgili Irak nezdinde ulusal ve Irak&rsquo;a komşu diğer &uuml;lkelerdeki K&uuml;rtler a&ccedil;ısından da uluslararası meselelerde her zaman var olmuşlardır. Bu bağlamda, bu &ccedil;alışma ile Barzani ailesinin tarihsel k&ouml;kenine inilecek ve aşiretin liderlik ettiği ilk isyandan yeniden g&uuml;ndeme gelmelerine neden olan bağımsızlık referandumuna kadar olan ayrılık&ccedil;ı faaliyet ve &ccedil;abaları detaylı olarak ele alınacaktır.</p>

Keywords
Barzaniler, Barzani Aşireti, Yahudi Barzaniler, Molla Mustafa Barzani

References