INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ANIMSAMA TERAPİSİNİN ÖLÜM KORKUSU OLAN YAŞLI BİREY ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: OLGU SUNUMU

Dünya nüfusu hızla yaşlanmakta ve yaşlı bireylerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Yaşlılık fizyolojik bir durumdur. Bir taraftan gelişim devam ederken ölüm ile sonlanmaktadır. Yaşlanmayla birlikte sağlık sorunları artarken fonksiyonel yetenekler azalmakta ve kayıplar ortaya çıkabilmektedir (eş kaybı, statü kaybı vb.). Bu gibi durumlar yaşlılık süresini olumsuz etkileyip bazı sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlardan biri de ölüm korkusudur. Bu çalışmada ölüm korkusu yaşayan yaşlı bireye Anımsama Terapisi yönteminin etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Halk sağlığı hemşireliği uygulaması çerçevesinde, 81 yaşındaki kadın yaşlı bireye yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleri sırasında bireyin eşinin ölümünden sonra yalnız yaşadığı ve ölümden korktuğunu ifade etmesi gibi nedenlerle anımsama terapisi uygulamaya karar verilmiştir. Yaşlı birey yapılan ziyaretler sonunda memnuniyetini ifade etmiştir. Yaşlı bireylerin yaşadıkları yalnızlık ve duygusal zorlukların anımsama terapisi yöntemiyle azaltılabileceği düşünülmektedir.Keywords
Yaşlılık, Ölüm korkusu, Anımsama Terapisi, Hemşirelik.

References