INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


EĞİTİM BİNASININ TEMELİ: SIBYÂN MEKTEPLERİ

Geleneksel öğretim kurumumuz olan Sıbyan Mekteplerinin kökeni Selçuklulara kadar uzanmaktadır. Dini esaslı bir eğitimin verildiği bu okullarda diğer temel eğitim dersleri de verilmekteydi. Osmanlıda özellikle çocuklara eğitim vermesi amacıyla kurulan ve Osmanlı toplumunda önemli eğitim kurumlarından olan Sıbyan Mektepleri, zaman içinde toplumsal ve siyasi yapının değişmesi ile iyileştirilememiş ve toplumsal talepleri karşılayamaz hale gelmiştir. Sıbyan mektepleri Osmanlının son dönemlerine kadar varlıklarını sürdürmüş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile varlıkları sona ermiştir. Bu çalışmada Sıbyan mekteplerinin yerleşme, planlama ve konstrüksiyon gibi temel mimari ve taşıyıcı sistem özelliklerinden bahsedilerek eğitim binası bağlamında genel bir irdeleme yapılmıştır.Keywords
Osmanlı İmparatorluğu, ilköğretim, Sıbyan mektepleri, Mimari.

References