INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KREDİ KARTI KULLANICILARININ ÖDEME ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDE EĞİTİM, YAŞ, MEDENİ DURUM VE CİNSİYET FAKTÖRLERİNİN ETKİSİ

Bireyler elde ettikleri gelirle bağlantılı olarak harcama alışkanları edinmekte ve gelirleriyle orantılı olarak belirli bir hayat standardı oluşturmaktadır. Ancak kişilerin tüketim-tasarruf kararlarını belirlemede sadece cari gelir düzeyi değil aynı zamanda yaşamları boyunca elde etmeyi bekledikleri gelirleri de dikkate almaktadır. Bu doğrultuda tüketiciler geçmişteki birikimlerini veya gelecekteki gelirlerini bugün kullanma eğilimi göstermektedirler. Gelecekteki geliri bugünden harcamak ise ancak tüketici kredisi veya kredi kartı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu durum kredi kartı kullanıcılarının borçlarını zamanında veya gecikmeli ödemesi sonucu oluşmaktadır. Bu çalışmada kredi kartı borcunu zamanında veya gecikmeli ödeyen bireylerin eğitim seviyesi, yaş, medeni durum ve cinsiyetleri gibi demografik niteliklerinin ödeme durumuna etkisi araştırılmıştır. Var olan 30000 adet veri SPSS Clementine programında karar ağacı tekniği kullanılarak sınıflandırılmıştır. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda kredi kartı ödemesini gecikmeli olarak yapanların eğitim seviyelerinin lisans ve meslek yüksekokul seviyesinde yoğunlaştığı ve bu kişilerin yaşı 30 üzerinde olanların çoğunluk olarak evli olduğu gözlemlenmiştir. Gecikmeli olarak ödeme yapan ve eğitim düzeyi yüksek lisans olan kredi kartı kullanıcılarınınsa %55 oranında borçlarını ödemedikleri sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Kredi Kartı, Veri Madenciliği, Karar Ağacı

References