INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÇAĞDAŞ SERAMİKTE ALTERNATİF MALZEME

Ham maddesi kil olan ve ilk çağlardan bu yana hayatımızda varlığını sürdüren seramik, günümüz sanat anlayışı içerisinde yerini almıştır. İki boyutlu yüzeysel tasarım veya üç boyutlu olarak geniş bir alana sahip olan seramik sanatı yeni ve farklı ifadelere de olanak sağlamaktadır. Yani çağdaş seramikte alternatif malzeme ve alternatif yüzey kullanımı ile yeni bir anlatım dili oluşturulmaktadır. Alışılmışın dışında kalan, klasik anlayıştan uzak bu anlatım dili seramiğe farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Dinamik ve soyut seramik formlar ile alternatif malzemenin kendi yaratıcı potansiyeli birçok örnekte karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, sanatın disiplinler arası olmasından yola çıkılarak çağdaş seramikte, alternatif malzeme ve alternatif yüzeyin nasıl kullanıldığı üzerinde durmaktır. Çalışma seramik, ahşap, keçe, metal, cam, kağıt, kum, toprak, kumaş, atık ve doğal alternatif malzeme ve yüzeyler ile sınırlandırılacaktır. Araştırma yazılı ve görsel kaynak taramaları ile desteklenecektir. Seramiğin bazen alternatif yüzey, bazen de alternatif malzeme olarak kullanılabilirliği sunulacaktır.Keywords
Çağdaş Seramik, Çağdaş Sanat, Seramik, Alternatif, Malzeme

References