INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİR VERGİ CENNETİ İNCELEMESİ: SİNGAPUR ŞEHİR DEVLETİ

Neo-liberal politikalarla birlikte sermaye hareketlerinde artan serbestlik, finans kapitalin hızlı hareket kabiliyeti kazanması ve bütün bunlarla birlikte daha az vergi ödeme ve gelirin gerçek kaynağının saklanması ihtiyacı vergi cenneti kavramının gün yüzüne çıkmasına neden olmuştur. Uluslararası şirketlerin ve varlıklı bireysel yatırımcıların düşük vergi imkanlarından faydalanmak için başka ülkelere yerleşmeleri, iş merkezlerini buralara taşıması yüksek miktarda vergi kaybı yaşayan (modern) devletlerin dikkatini bu yöne çekmiştir. 1990’ların sonunda uluslararası kuruluşların da bu konuyu somut bir şekilde ele almaya başlamalarıyla vergi cenneti ülkelere ortak bir tavır ve yaptırım mekanizması oluşturulmaya başlanmıştır. Çalışma bu bağlamda Singapur’un mevcut konumunu belirlemeye yöneliktir. Bunun için öncelikle vergi cenneti kavramı ele alınacak ve daha sonra Singapur hakkında genel demografik, ekonomik ve sosyal bilgiler sunulacaktır. Çalışmanın takip eden bölümünde Singapur vergi sistemi gelir ve kurumlar vergisi özelinde ele alınacaktır. Son bölüme gelindiğinde ise Singapur’un bir vergi cenneti olup olmadığı hususu uluslararası kuruluşların yayınladığı raporlar ve kendi düşüncelerimiz çerçevesinde ele alınacaktır.Keywords
Vergi Cenneti, Vergi Politikaları, Singapur Şehir Devleti

References