INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KTÜ KANUNİ YERLEŞKESİ ÖRNEĞİNDE DONATI TASARIMINA YÖNELİK BİR WORKSHOP SÜRECİ

Son yıllarda kentleşmenin hızlı olması ve buna bağlı olarak da yeşil alanların azalması sonucu özellikle kentlerde yeni planlama ve tasarım yaklaşımlara gündeme gelmiştir. Planlama ve tasarım yaklaşımlarından biri de kentsel alanlardaki yeşil yol ağlarının ve motorsuz taşıtların kent içi ulaşımında arttırılmasıdır. Bu nedenle bisiklet kullanımı kentlerde yaygınlaştırılmıştır. Bu araştırmada Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde disiplinlerarası gerçekleştirilen çalışma anlatılmıştır. Çalışma kapsamında sürdürülebilir kampüs yaklaşımı içinde KTÜ BAP FYL 2016-5504 kod numaralı ‘Yerleşkelerde Yeşilyol Planlamaları KTÜ Örneği’ isimli projede KTÜ Kanuni Yerleşkesi sınırları içerisinde belirlenen bisiklet yolu güzergâhları kampüs kullanıcısı ve yaşayanlar için planlanmıştır. Özellikle yaya ve bisiklet kullanıcıları için olanaklar sunan güzergâhların ihtiyacı olan donatılar, peyzaj mimarı, iç mimar ve orman endüstri mühendisi öğrenci ve öğretim elemanları ile birlikte bu atölye çalışması kapsamında tasarlanmıştır. Ürünler tasarlanırken sürdürülebilirlik, çok işlevlilik ve uygulanabilirlik kriterleri etkili olmuştur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek, onları motive etmek, rekabetçi ürün ortaya koymak, kendini ifade edebilmek gibi becerilerini de ortaya çıkaran bir süreç izleyen atölye çalışması, öğretim üyeleri ve öğrenciler açısından oldukça verimli olmuştur. 6-7 ve 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen atölye çalışması, katılım ve sonuç ürünler bakımından da başarılı bulunmuş ve bu sebepten dolayı anlatılmaya layık görülmüştür. Bu 4 gün içinde; konu anlatımları ve bilgilendirme, alan tanıtımı gerçekleştirilmiş, katılımcılarla tanışma, grup çalışmaları, senaryo geliştirme, seçenek üretme, sonuç ürüne dair görselleştirmeler ve sunumlar yapılmıştır. Ard arda iki hafta sonu gerçekleştirilen çalışmada, öğrencilerin yaratıcılığını geliştirme ve motivasyonlarını arttırmak için drama gösterileri, kısa filmler ve hikâyeler anlatma vb. etkinlikleri de içinde barındıran dört günlük yoğun, disiplinli ve bir o kadar da eğlenceli eğitim süreci gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, workshop sürecinde elde edilen ürünler sergilenmiştir. Sergide gerçekleştirilen anket çalışmasında en sürdürülebilir, en işlevsel ve en uygulanabilir ürünler tespit edilmiştir. Anket çalışması, sergiyi ziyaret eden 88 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, workshop etkinliğinin ilk ve son günü gerçekleştirilen anket çalışmaları ile katılımcı öğrencilerin beklentileri ve sonuçta kazanımları konusunda görüşleri alınmıştır. Anket çalışmasına katılan 42 kişinin verdiği cevapların istatistiksel değerlendirmelere göre workshop etkinliği %100 oranında katılımcı beklentilerini karşılamıştır. Bilim kurulu ve düzenleme kurulu çalışma süreci ve sonuç ürünlerinden memnun olmuş ve katılımcıları başarılı bulmuştur. 65 katılımcıya sertifika verilmiştir. Bu bildiride, örnek bir çalışma modeli olarak disiplinlerarası bu atölye çalışması ve ardından bu ürünlerin sergilenme süreci (eğitimin bir parçası olan) detaylı olarak anlatılmıştır.Keywords
Workshop Süreci, KTÜ Kanuni Kampüsü, Disiplinlerarası Çalışma, Yaratıcılığı Geliştiren Yöntemler.

References