INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ALDO LEOPOLD’UN YERYÜZÜ ETİĞİNİN ANALİZİ

Çalışmanın amacı yeryüzü etiğinin nasıl bir etik yaklaşım benimsediğini analiz ederek ortaya koymaktır. Bu bağlamda yeryüzü etiği yaklaşımı, kavramı geliştiren Aldo Leopold’un görüşleri çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada ahlak, hak, çıkar, değer, hiyerarşi ve diğer açılardan yeryüzü etiği yaklaşımı analiz edilmiş ve özellikleri belirlenmiştir. Aldo Leopold’un yeryüzü etiği yaklaşımı, çevre etiği yaklaşımlarını bütünleyen bir bakış açısı ortaya koymuştur. Kapitalizme meydan okumaktadır. Bu açıdan Leopold’un etiği, çevre merkezci yaklaşımında ilk ifadelerinden birisi olarak dikkate alınması ve araştırılması gereken bir yaklaşım olmayı sürdürmektedir.Keywords
Çevre etiği, yeryüzü etiği, çevre merkezcilik, Leopold

References